Personal Information
Semih Taskaya

Department of Metallurgical and Materials Engineering, Firat University, Elazig, Turkey

Semih Taskaya
Educations
, Editor member / Lead Editor-New York (U.S.A.)-PhD , Turkey
Work Experiences
, International Journal of Materials Science and Applications , Lead Editor-New York (U.S.A.) , New York / U.S.A.
, International Journal of Eastern Anatolia Science Engineering and Design / Journal Manager and Lead Edıtor , Turkey
, Materials and Mechanical Science- PhD , Turkey
Projects
, JOINING OF RAMOR 500 STEEL BY SUBMERGED WELDING AND ITS EVALUATION USING THE ANSYS PACKAGED SOFTWARE , Semih TASKAYA (Assistant Researcher), Firat University Scientific Research Projects (FUBAP), Scientific Research Project supported by Higher Education Institutions, Project No: TEKF.16.24, 12.420 TURKISH LIRA.
Speciality
Finite Element Method • ANSYS • Materials Science • Mechanical • Thermal Science • Tribology • Thermodynamics • Ceramic Materials • Polymer Technology • Metal Alloys • Product design • Heat transfer • Computer Aided Design • Building and Materials • Engineering Design • Steel Structures • Production Metallurgy • Powder Metallurgy • Nanotechnology • Nanomaterials • Metallic Materials • Material Production Technologies • Material Inspection and Fracture Mechanics • Material Characterization • Material science • Welding Technologies • Physical Metallurgy • Casting Technologies • Biomaterials • Materials and Metallurgical Engineering • Material Design and Behavior • Composite materials • Materials Science and Technologies
Journal Articles
S. TASKAYA, A.K. GUR, C. OZAY, “Joining of Ramor 500 Steel with SAW and its Evaluation of Thermomechanical Analysis in ANSYS Package Software” Thermal Science and Engineering Progress, (ELSEVIER, Scopus Index), 13, 2019. https://doi.org/10.1016/j.tsep.2019.100396
S. TASKAYA, A.K. GUR, A.ORHAN, “Joining of Ramor 500 Steel by Submerged Welding and its Examination of Thermal Analysis in ANSYS Package Program” Thermal Science and Engineering Progress, (ELSEVIER, Scopus Index), 11, pp. 84-110, 2019. https://doi.org/10.1016/j.tsep.2019.02.002
S. TAŞKAYA and S. TAŞKAYA, “Çok Katlı Yapıların ANSYS Paket Yazılımında Workbench Modülü Kullanılarak Ölçümlendirilmesi ve Prototip Analizlerinin İncelenmesi” Uluslararası Mühendislik Tasarım ve Teknoloji Dergisi, e-ISSN 2667-5374, 1(2).
S. TAŞKAYA and S. TAŞKAYA, “Nitronic 60 Model Çeliğinin Ansys Paket Yazılımında 3D Boyutsal İncelenmesi” Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 1(1): 38-49.
S. TAŞKAYA , “Ferro Alaşımların Genel Yapısı ve Ferro Molibden (FeMo) İstihsali” International Journal of Eastern Anatolia Science Engineering and Design, 1(1), pp. 66-88. Alan Endeksleri, ISSN: 2667-8764
S. TAŞKAYA , S. TAŞKAYA, “İki Katlı Binanın Ansys Workbench Yazılımında Koordinat Noktalarının Ölçümlendirilmesi ve Kirişlerdeki Gerilmelerin İncelenmesi” International Journal on Mathematics, Engineering & Natural Sciences, 9(3), pp. 40-57. Alan Endeksleri
S. TAŞKAYA and S. TAŞKAYA, “Mapping of Stress Distributions of Hangar Roof Systems in Ansys Software” International Journal of Advance Engineering and Research Development (IJAERD), vol. 6, no. 2, pp. 82-89, Feb. 2019.- Alan Endeksleri DOI: 10.21090/IJAERD.57691 , http://doi.org/10.5281/zenodo.2585664
S. TAŞKAYA and S. TAŞKAYA, “Investigation of Static Structure Effect According to Axial Coordinates by Using Finite Element Method in Ansys Workbench Software of AISI 310 Austenitic Stainless Cylindrical Model Steel,” International Journal of Scientific Engineering and Science (IJSES), vol. 2, no. 11, pp. 65–70, Nov. 2018.- Alan Endeksleri DOI: 10.5281/zenodo.2538535
S. TAŞKAYA, “Investigatıon Of Mechanical And Elastic Stresses In Ansys Program By Finite Elements Method Of 3D Lattice Roof Model”, Mugla Journal of Science and Technology, Vol. 4, No. 1, pp 27-36, June, 2018. (doi: http://dx.doi.org/10.22531/muglajsci.399522 ) -(TR Dizin)
S. TAŞKAYA, B. ZENGİN, K. KAYMAZ “Investıgatıon Of The Force And Moment Effects Of St 37 And St 70 Roof Lattıce Steels In Ansys Program”, Middle East Journal of Science, Vol. 4, No. 1, pp 23-35, June, 2018. ( DOI: 10.23884/mejs.2018.4.1.04 )-Alan Endeksleri
S. TAŞKAYA, “Investigatıon of Mechanical Stresses Dependent on Press in St 37 Steel Ansys Program”, Jımpot (The Journal Of International Manufacturing And Production Technologies), Vol. 1, No. 1, pp. 39-46 , Decem. 2017. (http://www.jimpot.com/article/33,6)- Alan Endeksleri Doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.2585625
A.K. GÜR, S. TAŞKAYA, Ç. ÖZAY (2019). “Ramor 500 Çeliğinde Isıl İşlemin Mikroyapı, Mikrosertlik ve Abrasiv Aşınma Direncine Etkisinin Taguchi Metoduyla Değerlendirilmesi”. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(3). (TR Dizin)
A.K. GÜR, M.H. CENGİZ, S. TAŞKAYA, (2019). “Mikroalaşımlı Hardox 400 Çelik Yüzeyinin Plazma Transferli Ark Kaynak Yöntemiyle Alaşımlandırılması ve İncelenmesi”. DÜMF Mühendislik Dergisi, 10(3). (TR Dizin)
S. TAŞKAYA, A.K. GÜR, (2019). “Ramor 500 Zırh Çeliğinin Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesinde Tel İlerleme Hızının Kaynak Metalindeki Nüfuziyet Dengesinin İncelenmesi”. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3), 444-453. (TR Dizin), https://dx.doi.org/10.17714/gumusfenbil.426195
KAYMAZ, K , ZENGİN, B, AŞKIN, M , TAŞKAYA, S . (2018). “Sandviç Kompozit Tabakalarında Mekanik Gerilmelerin Basınca Bağlı Olarak Ansys Yazılımı İle İncelenmesi”, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (CMES Ek sayısı), 79-93. DOI: 10.17714/gumusfenbil.428731 -(TR Dizin)
S. TAŞKAYA, T. YILDIZ, A.K. GÜR, “The Effect of Voltage on Joining of Ramor 500 Armor Steel With Submerged Arc Welding Method,” Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 22, no. 2, pp. 357–363, Apr. 2018. ( doi: http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.355049). -(TR Dizin)
A.K. GÜR, M.H.CENGİZ, T. YILDIZ, S. TAŞKAYA, “Plazma Transferli Ark Kaynak Yöntemiyle Hardox 400 Çelik Malzemenin Yüzeyinin Farklı Oranlardaki FeCrC Tozuyla Alaşımlandırılması”, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol. 30, no. 1, pp. 233–242, Mart 2018. -(TR Dizin)
Conference Papers
Halil Dikbaş, Semih Taşkaya, “Alloying of Surface of AISI 2205 Duplex Stainless Steel Material with Different Proportions of Powders by PTA Welding Method and Thermomechanical Investigation in ANSYS Software “2nd International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’19)-June 25-27, 2019, Cappadocia-Turkey- Özet bildirimi, pp. 27, Nevşehir- Cappadocia-Turkey
Ali Kaya Gür, Nida Katı, Semih Taşkaya, “Isıl Işlem Uygulanmış Ramor 500 Çeliğinin Abrasiv Aşınma Davranışının Deneysel ve Teorik Değerlendirilmesi “The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019- Tam metin bildirimi, pp. 221-226, Nevşehir-Kapadokya / Turkey
Selim Taşkaya, Semih Taşkaya, “İki Katlı Binanın Ansys Workbench Yazılımında Koordinat Noktalarının Ölçümlendirilmesi ve Kirişlerdeki Gerilmelerin İncelenmesi “III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, 04-07 Nisan 2019, Gaziantep, Turkey, ISBN 978-605-7875-43-3, (www.iksadkongre.org), (www.iksadkonferans.com), Sayfa (179), Özet bildirimi, Gaziantep / Turkey
Semih Taşkaya, Selim Taşkaya, “Nitronic 60 Model Çeliğinin Ansys Yazılımında Dik Eksen Koordinatında Basınç Etkisinin Vektörel ve Eksenel Yer Değiştirme Simülasyonu “III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, 04-07 Nisan 2019, Gaziantep, Turkey, ISBN 978-605-7875-43-3, (www.iksadkongre.org), (www.iksadkonferans.com), Sayfa (178), Özet bildirimi, Gaziantep / Turkey
Selim Taşkaya, Semih Taşkaya, “St 52 Çelik Model Hacminin Ansys Yaziliminda Eksenel Koordinatlara Göre Kuvvet Ve Basinç İlişkisinin İncelenmesi “I. Uluslararasi Battalgazi Multidisipliner Çalişmalar Kongresi, 7-9 Aralık 2018 Malatya, ISBN 978-605-7923-57-8, (www.iksadkongre.org), (www.iksadkonferans.com), Volume: Cilt 1- Sayfa (81-93), Tam metin bildirimi, Malatya-Battalgazi / Turkey
Semih Taşkaya, Selim Taşkaya, “Musluk Model Hacminin İçinden Geçen Akişkanin Ansys Yaziliminda Global Koordinatlara Göre Dağilimininin Simülasyonu “I. Uluslararasi Battalgazi Multidisipliner Çalişmalar Kongresi, 7-9 Aralık 2018 Malatya, ISBN 978-605-7923-57-8, (www.iksadkongre.org), (www.iksadkonferans.com), Volume: Cilt 1- Sayfa (114-125), Tam metin bildirimi, Malatya-Battalgazi / Turkey
Bilgin Zengin, Semih Taşkaya, Kürşat Kaymaz, Muzaffer Aşkın, “Investigation Of Stress According To Pressure Ansys Software Of Tubes Bearing Steel Aisi 51100 And Aisi 52100” (14.11.2018 -17.11.2018), Yayın Yeri: International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2018), 14-17 November 2018 (www.inesegconferences.org), Volume: (IENSC 2018)- ISBN: 978-605-81971-3-8, Sayfa (66), Özet Bildirimi, Diyarbakır / Turkey
Semih Taşkaya, Kürşat Kaymaz, Bilgin Zengin, Muzaffer Aşkın, “Elastic Stress Analysis Of St 37 And St 70 Steels By Using Finite Components Technique” (04.05.2018 -06.05.2018), Yayın Yeri: 3rd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES'2018)-Turkish Republic of Northern Cyprus, Girne (CMES’18), (94)- Özet Bildirimi, Kıbrıs /Girne, Turkey.
Kürşat Kaymaz, Bilgin Zengin, Muzaffer Aşkın, Semih Taşkaya, “Investigation Of Mechanical Stresses On Sandwich Composite Layers According To The Pressure By Making Use Of Ansys Software” (04.05.2018 -06.05.2018), Yayın Yeri: 3rd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES'2018)-Turkish Republic of Northern Cyprus, Girne (CMES’18), (93)- Özet Bildirimi, Kıbrıs /Girne, Turkey.
Ali Kaya Gür, Semih Taşkaya, “The Effect of Wire Progress Rate on Joining of Ramor 500 Armor Steel With Submerged Arc Welding Method” (03-05 May 2018), Yayın Yeri: 1st International Engineering And Technology Symposium (1st IETS'2018), (249-255)-Tam Metin Bildirimi, Batman/ Turkey.
Semih Taşkaya, Ali Kaya Gür, Ayhan Orhan, “Investigation of Stitch Geometries on Joining of Ramor 500 Armor Steel With Submerged Arc Welding Method” (03-05 May 2018), Yayın Yeri: 1st International Engineering And Technology Symposium (1st IETS'2018), (243-248)-Tam Metin Bildirimi, Batman/ Turkey.
Semih Taşkaya, Bilgin Zengin, Kürşat Kaymaz, Gökhan Şerif Güner, “Investigation Of Force And Moment Effect Of St 37 And St 70 Roof Lattice Steel In Ansys Program” (10.04.2018 -12.04.2018), Yayın Yeri: The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Çeşme/İzmir (IMSMATEC’18), (552)- Özet Bildirimi, İzmir, Turkey.
Ali Kaya Gür, Semih Taşkaya, Nida Kati, Tülay Yildiz, “Investigation Of Stress Analysis In Sandwich Composite Plates By Ansys Method” (19.10.2017 -22.10.2017), Yayın Yeri:8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), ISBN: 978-605-82017-0-5, Chapter 3, Sayfa (495-509)-Tam Metin Bildirimi, Elazığ, Turkey.
Ali Kaya Gür, Semih Taşkaya, Tülay Yildiz, Nida Kati, “Investigation Of Microstructure And Microhardness Behaviour Of Heat-Treated Ramor 500 Armor Steel” (19.10.2017 -22.10.2017), Yayın Yeri:8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), ISBN: 978-605-82017-0-5, Chapter 3, Sayfa (487-494) Tam Metin Bildirimi, Elazığ, Turkey.
Ali Kaya Gür, Semih Taşkaya, Nida Katı, Tülay Yıldız,“3d Kafes Çatı Modelinin Ansys Yöntemiyle Mekanik Gerilmelerinin İncelenmesi” (11.10.2017 -13.10.2017 ) , Yayın Yeri: 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), (11-15) -Tam Metin Bildirimi, Nevsehir, Turkey.
Ali Kaya Gür, Semih Taşkaya, Tülay Yıldız, Nida Katı, “Metal Matrisli Kompozitlerde Sıcaklığın Etkisiyle Sürünme Ve Elastik Özelliklerin Ansys Yöntemiyle İncelenmesi” (11.10.2017 -13.10.2017 ) , Yayın Yeri: 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), (171-177)- Tam Metin Bildirimi, Nevsehir, Turkey.
Semih Taşkaya, Gökhan Şerif Güner, “105Cr4 Ve 100Cr6 Rulman Çelik Tüplerin Ansys Yazılımında Basınca Göre Stres Gerilmelerinin İncelenmesi “(03.09.2018 -06.09.2018), Yayın Yeri: 13.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 2018)-03-06.09.2018 / Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VANYYÜ), (126) -Özet Bildirimi, Van/Türkiye.
Honors and Awards
Thermal Science and Engineering Progress (2019-1), ISSN: 2451-9049 , (Scopus Index), Review date of arbitration: August 2019, Role: (International Journal Arbitrate)/(ELSEVIER), https://www.journals.elsevier.com/thermal-science-and-engineering-progress
Engineering Sciences (2019-1), e-ISSN 1308-7231 (International Index), Review date of arbitration: 11.08.2019 , Role: (International Journal Arbitrate)
International Journal of Eastern Anatolia Science Engineering and Design (IJEASED) (2019-6) ISSN: 2667-8764 (International Index), Review date of arbitration: June 2019 , Role: (International Journal Arbitrate)
INTEGRITY JOURNAL OF EDUCATION AND TRAINING (2019-1) ISSN: 2636-5995 (International Index), Review date of arbitration: 06.05.2019 , Role: (International Journal Arbitrate)
FIRAT UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES (2018-1) ISSN: 1308-9072 (TR Index), Date of Assessment: 01.12.2018-03.12.2018, Position: (National Journal Referee)
Thermal Science and Engineering Progress, Netherlands / Amsterdam- International Journal Arbitration Certificate, August 2019- Arbitration Certificate
Engineering Sciences, International Journal Arbitration Certificate, August 2019 - Arbitration Certificate
International Journal of Eastern Anatolia Science Engineering and Design (IJEASED), International Journal Arbitration Certificate, 2019 June- Arbitration Certificate
INTEGRITY JOURNAL OF EDUCATION AND TRAINING (2019-1) ISSN: 2636-5995 (International Index), International Journal Arbitration Certificate, 2019 May- Arbitration Certificate
Thermal Science and Engineering Progress, (ELSEVIER) -Certificate of Publication, 2019 June
IKSAD International Gaziantep EURASIA Congress, III. International Eurasian Multidisciplinary Studies Congress, Gaziantep University, 04-07 April 2019, Gaziantep, Turkey, ISBN 978-605-7875-43-3, Certificate of Participation
Fırat University Journal of Engineering Sciences (TR Index) National Journal Arbitration Certificate, Date of Assessment: 01.12.2018-03.12.2018
Certificate of Publication, International Journal of Scientific Engineering and Science (IJSES) ISSN (Online): 2456-7361, Certificate No .: 99-A1-IJSES-V2N11
IKSAD International Malatya-Battalgazi Congress, 1st International Battalgazi Multidisciplinary Studies Congress, 7-9 December 2018 Malatya, ISBN 978-605-7923-57-8, Certificate of Participation
Dicle University, International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2018), Certificate of Attendance
Van Yüzüncü Yıl University 13th National Chemical Engineering Congress (UKMK 2018), Certificate of Attendance
Batman University, International Engineering and Technology Symposium (IETS'2018), Certificate of Attendance
Kyrenia-CYPRUS, Final International University, 3rd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES'2018) - (Turkish Republic of Northern Cyprus), Certificate of Attendance
Izmir / Cesme, Izmir Katip Celebi University, International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineers and Technology in Çeşme / İzmir (IMSMATEC’18), Certificate of Attendance
Firat University, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2017) Certificate of Attendance
Nevsehir Hacı Bektas Veli University, 2nd International Conference on Materials Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2017) Certificate of Attendance
20 June 2014 Fırat University, Metallurgical and Materials Engineering Department 2 Plaque and Certificate of Honor
12 June 2009 Elazığ Atatürk Anatolian High School Second Prize
Istanbul Institute of Business, Sales and Marketing Techniques, Certificate of Achievement
Istanbul University Sales and Marketing Expertise Certificate, Certificate of Achievement
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186